Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Omdat de werkgever van nature de bovenliggende partij is, zorgt het arbeidsrecht ervoor dat de belangen van de werknemer niet in het gedrang komen. Iedereen die een arbeidsovereenkomst gesloten heeft, heeft te maken met het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is een complex rechtsgebied, waar antwoorden niet snel te vinden zijn. Doordat er niet veel over in de wet staat, zal een arbeidsrechtadvocaat jurisprudentie moeten doorspitten om te onderzoeken of een kantonrechter eerder over een soortgelijke zaak heeft geoordeeld.

Zonder een gespecialiseerde advocaat in het arbeidsrecht, is het moeilijk om duidelijke antwoorden te krijgen. mer en werkgever die langdurig voortbestaat en niet wordt opgelost. Het gevolg is vaak een negatieve energie in de organisatie door de hoog oplopende spanningen. Voor werknemers kan wegblijven soms zelfs de enige uitweg lijken. Ongeveer 70.000 tot 100.000 ziekmeldingen komen voort uit een arbeidsconflict. Het is daarom van belang snel in actie te komen. Wat zijn oplossingen voor een arbeidsconflict?

Arbeidsrecht Advocaat

Als werknemer ga je een contractuele verbintenis aan om te werken voor een werkgever. In die context is die laatste dus jouw baas. Dat betekent dat die doorgaans ook de bovenhand heeft in de onderlinge machtsverhouding. Hij kan jou werkopdrachten geven, verlof toekennen, zelfs ontslaan als hij daar reden toe ziet. Hoe verder we teruggaan in de geschiedenis, hoe meer vrij spel de werkgever hier had. Maar vandaag is dit in Nederland allemaal strikt bij wetgeving geregeld. Ook de werkgever heeft zich hieraan te houden.

Als er toch een conflict ontstaat tussen werknemer en werkgever, kan men altijd terugvallen op deze wetgeving. Hiervoor doe je dan best een beroep op een arbeidsrecht advocaat. Op deze pagina vind je alvast een lijst met alle advocaten arbeidsrecht in Nederland. Specialisaties verschillen namelijk per advocatenkantoor. Arbeidsrecht is slechts één van de mogelijke vakdomeinen.

Wat verstaan we nu onder een arbeidsconflict? In een werksituatie kan er irritatie ontstaan tussen werknemer en werkgever, wat kan leiden tot een verziekte werkverhouding. Of een werknemer kan om uiteenlopende redenen verzeild geraken in een situatie van langdurige ziekte. Ook een ontslag kan reden zijn om een juridische procedure op te starten, als het vermoeden bestaat dat de werkgever zich hierbij niet aan de wettelijke spelregels heeft gehouden. In de ideale situatie zal er na bemiddeling een oplossing worden gevonden die voor beide partijen acceptabel is, ook al vertrekt men van verschillende perspectieven. Maar als werknemer wil je toch vooral dat jouw verhaal gehoord wordt en waar mogelijk juridisch ondersteund. Een advocaat arbeidsrecht is dan zeker geen overbodige luxe.