Tips bij het echtscheidingsconvenant met voorbeeld

Waar moet je bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant op letten? Juridisch Huis zet het voor je op een rijtje aan de hand van een voorbeeld echtscheidingsconvenant.

Het ouderschapsplan

Grofweg bestaat het echtscheidingsconvenant vaak uit drie belangrijke delen: de regeling m.b.t. tot de kinderen (het ouderschapsplan), de regeling m.b.t. de partneralimentatie  en de regeling m.b.t. de verdeling van boedel. Alleen het ouderschapsplan is hieruit wettelijk verplicht om op te stellen – indien er minderjarige kinderen een rol spelen bij de scheiding. Omdat dit deel van de overeenkomst zo belangrijk is, het gaat immers om de toekomst van de kinderen, adviseert Rechtsinfo om een deskundig orgaan in de arm te nemen die jullie kan helpen bij het opstellen van het ouderschapsplan. Een mediator of bemiddelaar helpt jullie met elkaar in gesprek te gaan, zodat jullie zelf tot goede, verantwoorde en duurzame afspraken kunnen komen.

De boedel

De boedelverdeling is een onvermijdelijk deel van een scheiding, en is zeker niet gemakkelijk. Het is aan de ene kant enorm veel werk, en aan de andere kant moet alles wat te verdelen is door jullie besproken worden. Dit kan volop emoties met zich meebrengen, wat het proces bemoeilijkt.

Als het aankomt op de concrete inboedel, zoals meubels, auto’s, bestek en kunst, zien we bij Rechtsinfo dat het goed werkt om eerst een complete lijst op te stellen. Aan de hand van de waarde van elk object, emotioneel en financieel, kunnen jullie zo een verdeling maken die financieel gelijkwaardig is, of die in lijn is met jullie huwelijkse voorwaarden.

Als het aankomt op de verdeling van andere zaken, zoals de verzekeringen (wie betaalt de gezinsverzekering voor de kinderen?), pensioenrechten en de verdeling van het koop– of huurhuis, adviseren we om juridisch advies in te winnen. Met hun ervaring en expertise weten zij precies welke wettelijke mogelijkheden er in jullie situatie zijn, zodat jullie op basis hiervan eerlijke besluiten kunnen nemen en compromissen kunnen sluiten.

Hieronder hebben we een voorbeeldsechtscheidingsconvenant opgesteld. Dit voorbeeld geeft je een idee van de manier waarop het echtscheidingsconvenant er (grofweg) uit kan komen te zien.

Voorbeeld (let op: vereenvoudigd)

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT

De ondergetekenden:

Mevrouw R. Info, wonende te Rechtslaan 1, 1111 RI Rechtsland, hierna te noemen ‘de vrouw’,

en

Heer H. Recht, Rechtslaan 1, 1111 RI Rechtsland, hierna te noemen ‘de man’;

Nemen het volgende in aanmerking:

Hier volgt informatie over het huwelijk (datum en plaats), de kinderen (geboortedata) en de scheidingsaankondiging (duurzame ontwrichting)

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

                      DE PROCEDURE

Hier volgt informatie over de manier waarop de scheiding voltrokken wordt en op welke termijn (bijv. ‘op korte termijn’).

                     DE KINDEREN

Hier volgt een verwijzing naar het ouderschapsplan, waarin (ten minste) besproken wordt:

 • Gezag
 • Kinderalimentatie
 • Omgangsregeling

                     PARTNERALIMENTATIE

 • Wie aan wie betaalt
 • Ingangsdatum
 • Het bedrag
 • Eventueel termijn
 • Overige afspraken, bijvoorbeeld omtrent vakantiegeld en 13e maand
 • Voorwaarden

                     DE BOEDELVERDELING

Hier volgt informatie over de manier waarop de inboedel verdeeld wordt, en per ingang van wanneer. Denk aan:

 • Saldo van de gemeenschap in euro (waarop ieder recht heeft op de helft)
 • Wie krijgt welke activa en passiva; in de vorm van levensverzekeringen, belastingschulden, teruggaven, en pensioenrechten
 • Bijzondere kosten, zoals hypothecaire verplichtingen en verzekeringen, gezinsziektekostenverzekering, W.A.-verzekering voor het hele gezin
 • Kosten voor scheiding; bijvoorbeeld kosten voor advocaat, adviseur en taxateur
 • Regeling pensioenverevening
 • Huurrecht

Slotbepaling

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend te

Rechterdam, 1 januari 2016                     Rechterdam, 1 januari 2016

(de man)                                                  (de vrouw)