3 vragen over het echtscheidingsconvenant

Als je gaat scheiden, kun je de afspraken die je maakt laten vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Dit document is niet verplicht, maar het kan wel houvast bieden voor de toekomst. Bovendien motiveert het echtscheidingsconvenant toekomstig ex-partners om tijdens de scheiding al goed na te denken over het leven dat in het verschiet ligt. Wat kun je van het echtscheidingsconvenant verwachten?


1. Wat staat er in het echtscheidingsconvenant?

Een aantal gerechtelijke zaken bij echtscheiding zijn wettelijk geregeld, maar dit betekent niet dat jullie niets hoeven te overleggen. In de echtscheidingsovereenkomst leggen jullie de afspraken vast die jullie in het scheidingsproces maken. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken omtrent:

  • Boedel

Wie krijgt de auto? Wie krijgt het servies? Wie krijgt welk meubelstuk? Als je gaat scheiden is er een hoop boedel te verdelen, en om tot een eerlijke verdeling te komen die in lijn is met jullie huwelijk, is het handig om hier goede afspraken over te maken.

  • Vermogen en schuld

In principe hebben jullie allebei recht op de helft van het vermogen én de schuld. Echter, jullie kunnen besluiten hier andere afspraken over te maken.

  • Woning

Of je nu een koophuis of een woonhuis hebt, er zullen beslissingen genomen moeten worden. Wie blijft er bijvoorbeeld in het huis wonen, hoe regelen jullie een eventuele verkoop en hoe zit het met de hypotheek?

Kan een van de ex-partners na de scheiding niet in zijn of haar eigen levensonderhoud voorzien? Dan is de ander verplicht hierin bij te dragen in de vorm van partneralimentatie. In het echtscheidingsconvenant leg je onder ander vast hoe hoog deze alimentatie gaat zijn.

  • Pensioen

Je hebt ieder recht op een deel van het ouderdomspensioen dat de ander tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Jullie kunnen beslissen om hier een alternatieve regeling in aan te houden. Dit leg je vast in het echtscheidingsconvenant, en dien je te regelen met je pensioenuitvoerder.

Het ouderschapsplan

Als minderjarige kinderen een rol spelen bij de scheiding, dan is het verplicht aan de ouders om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin leggen jullie afspraken omtrent de kinderen vast, zoals de omgangsregeling, de manier waarop jullie elkaar van belangrijke informatie voorzien en de kinderalimentatie.


2. Wie stelt het echtscheidingsconvenant op?

De scheidingsovereenkomst en het ouderschapsplan worden in principe door de partners opgesteld, maar het is natuurlijk verstandig om de hulp in te roepen van een deskundige. Een bemiddelaar of mediator is zo’n deskundige met veel ervaring op dit gebied. Deze kan jullie helpen om in goed overleg de juiste afspraken te maken voor de toekomst, inclusief een verantwoord ouderschapsplan. Een advocaat of andere juridisch deskundige kan jullie hier ook in bijstaan.


3. Is het echtscheidingsconvenant bindend?

In beginsel is een echtscheidingsconvenant eerder een leidraad dan een bindend document. Het is een document met afspraken waarop beide partners terug kunnen vallen, maar waar geen juridische consequenties aan verbonden zijn. Als jullie advocaat in het verzoekschrift aan de rechter vraagt of het echtscheidingsconvenant onderdeel kan worden van de beschikking, dan krijgt het document wel een executoriale titel. Dit betekent dat de afspraken wel degelijk af te dwingen zijn, en dat beide partners zich dus aan de afspraken zullen moeten houden.