Lees hier wanneer het handig is om een mediator in te schakelen

Mediator inschakelen

Een mediator kan een goede bemiddelaar zijn om een echtscheidingsproces in goede banen te leiden. Een mediator stelt zich neutraal op en ziet erop toe dat de wederzijdse belangen veilig gesteld worden. Dit doet een mediator door het inzetten van een structureel iteratief proces. Zit je temidden van een echtscheidingsproces en wil je graag de onderhandelingen tussen jij en je ex partner versnellen, waarbij niemand zich benadeeld voelt? Dan kun je gerust contact opmaken met een mediator. Goed om te weten is dat mediation puur op vrijwillige basis wordt ingeschakeld. Dat wil zeggen dat je je niet verplicht hoeft te voelen dit te doen.

Wie kan een mediator zijn?

Een mediator Almere is een vrij beroep. Dat wil zeggen dat iedereen de rol van mediator op zich zou kunnen nemen. Alhoewel iedereen die rol op zich zou kunnen nemen, is het niet een ieder gegund om succesvol een bemiddeling in een conflictsituatie tussen twee partijen te begeleiden. Een mediator moet namelijk over bepaalde vaardigheden beschikken waarbij hij of zij op een adequate manier zijn rol kan vervullen. Alhoewel een mediator een vrij beroep is, is er wel een organisatie die erop toeziet dat de kwaliteit van mediators op een bepaald niveau gehouden wordt. Deze organisatie handelt onder de naam van Mediation Federatie Nederland (MfN). Middels het uitreiken van certificaten aan geschikte kandidaten houdt deze federatie een oogje in het zeil over de Nederlandse mediators. Het kiezen van een mediator die over zo een certificaat beschikt biedt zekerheid en vertrouwen.

Voordelen van een mediator Almere

Het inschakelen van een mediator brengt vele voordelen met zich mee. Het is op de eerste plaats een perfecte vorm die toegepast kan worden in een conflictsituatie. Een voordeel dat het inschakelen van een mediator met zich meebrengt, is dat het relatief minder tijd kan kosten om tot een oplossing te geraken. Na 5 sessies van anderhalf uur kan er al schot in de zaak zijn. Als dit afgezet wordt tegen lange juridische geschillen is het een groot voordeel. Een ander voordeel dat het inschakelen van een mediator met zich meebrengt, is dat de kosten ook lager liggen dan wanneer het zou gaan om een rechtszaak. De kosten voor een mediator kunnen gedeeld worden, terwijl dit niet het geval is bij een rechtszaak. Het informeel en besloten karakter van een mediation Zoetermeer proces, draagt ook bij aan het snel helpen oplossen van een geschil.

De mediationovereenkomst

Als er eenmaal besloten is dat er een mediator wordt ingeschakeld, wordt er een mediationovereenkomst opgesteld. Zo een mediationovereenkomst wordt getekend door de partijen en de mediator. In zo een mediationovereenkomst wordt ook een aantal punten opgenomen. Een van de punten die opgenomen wordt is dat de

mediator zich neutraal en onpartijdig moet opstellen. De gesprekken die er gevoerd worden tijdens de mediation Almere sessies moeten geheim blijven en iedereen op basis van een vrijwillige keus participeert aan het proces. Verder wordt er ook opgenomen dat het proces een vrijblijvend karakter moet hebben. Dit en nog een paar aantal punten worden opgenomen in een mediationovereenkomst.