Wat is een juridische vertaler?

juridisch-vertaler

Een juridisch vertaler houdt zich bezig met het vertalen van juridische teksten, documenten of mondelinge communicatie, maar is niet per definitie ook een beëdigd vertaler. Een juridisch vertaler is een vertaler die zich heeft gespecialiseerd in het vertalen van teksten en documenten met een juridische lading en heeft kennis van de juridische terminologie.

Juridische vertaler voor documenten

Er zijn verschillende situaties, waarin het belangrijk is om van de diensten van een juridisch vertaler gebruik te maken. Bijvoorbeeld als je zakendoet met het buitenland en een contract wilt laten vertalen. Of als je te maken hebt met een polis waarin verzekeringsvoorwaarden staan opgenomen, maar die in een vreemde taal is opgesteld. Zo is een juridisch vertaler eveneens inzetbaar om algemene voorwaarden te vertalen of om statuten of andere regels om te zetten in een andere taal. Het is uiteraard van belang dat bij een vertaling van dergelijke documenten belangrijk dat elke zin en de strekking daarvan op de juiste manier wordt vertaald. Daarom is het vereist dat een vertaler kennis heeft van het juridische jargon, want alleen dan zijn allerlei documenten op de juiste manier te vertalen.

 • Contracten
 • Verzekeringspolis
 • Algemene voorwaarden
 • Statuten en regelingen
 • Volmachten
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Pleitnota’s
 • Vonnissen

Vereisten juridisch vertaler

Naast een uitstekende kennis van beide talen die betrekking hebben op de vertaalsituatie is het van belang dat een juridisch vertaler zeer nauwkeurig is. Bovendien is het nodig dat een juridisch vertaler over een verregaande kennis beschikt met betrekking tot het juridisch jargon in beide talen. Daarnaast is het van belang dat er kennis aanwezig is van de wijze waarop het juridische stelsel in beide landen in elkaar zit. De nauwkeurigheid is een belangrijk aspect, want bij juridische documenten en teksten is elke komma, punt en ander leesteken van groot belang. Het verkeerd plaatsen van een komma in een vertaling kan grote gevolgen hebben.

 • Kennis juridisch jargon in beide talen
 • Native speaker doeltaal
 • Kennis juridische systemen in beide landen
 • Zeer nauwkeurig werken

Wat is het verschil tussen een juridisch vertaler en beëdigd vertaler?

Er treedt nogal eens verwarring op tussen de begrippen juridisch vertaler en beëdigd vertaler. Het verschil is dat een beëdigd vertaler door de rechtbank is beëdigd en de bevoegdheid heeft om beëdigde vertalingen te maken. Er zijn namelijk voor bepaalde situaties officiële vertalingen vereist door een beëdigd vertaler. Het gaat vaak om documenten met een juridische status, zoals het vertalen van testamenten, maar ook om diploma’s en octrooien. In Nederland is er sprake van een beëdigd vertaler die geregistreerd staat in het Register voor beëdigde tolken en vertalers. Deze vertalers hebben bij de rechtbank een eed afgelegd. Een juridisch vertaler die deze eed heeft afgelegd en in het register staat ingeschreven, is wat dat betreft een beëdigd vertaler.

Objectieve vertaling

Een belangrijk kenmerk van een juridisch vertaler is dat deze zich richt op het objectief vertalen van teksten en documenten. Na vertaling dient de inhoud en de strekking van de tekst exact hetzelfde te zijn als van de oorspronkelijke bron. Er dient in geen geval sprake te zijn van een subjectieve vertaling. Bovendien is het voor een juridisch vertaler van belang om in combinatie met de objectiviteit te letten op de stijl en schrijfwijze van de tekst. Niet alleen de kern van de tekst dient hetzelfde te zijn, maar ook de strekking van de juridische inhoud.

Mondeling juridisch vertalen

De diensten van een juridisch vertaler gaan verder dan alleen het leveren van schriftelijke vertalingen van juridische documenten of teksten. Het is namelijk ook mogelijk dat een juridisch vertaler ingeschakeld wordt om mondeling te vertalen en als tolk op te treden. Bijvoorbeeld als je in Spanje een huis wilt kopen, maar de Spaanse taal niet machtig bent. In dat geval is het mogelijk om een juridisch vertaler in de arm te nemen die ter plekke bij de notaris als tolk optreedt. Een hypotheekakte is wat dat betreft te zien als juridisch document en het is belangrijk dat de kopers weten wat erin staat en wat de notaris te melden heeft. Bij een dergelijke mondelinge vertaling is het overigens niet nodig dat de juridisch vertaler een beëdigd vertaler is.

Juridisch vertaler bij de rechtbank

Een andere situatie waarin een juridisch vertaler optreedt als tolk om mondeling te vertalen, is bij de rechtbank. In dat geval is het wel belangrijk dat er een bevoegd juridische tolk of gerechtstolk aanwezig is om communicatie tussen alle partijen mogelijk te maken. Doorgaans zijn alle juridisch vertalers die als tolk optreden bij de rechtbank ingeschreven bij het Register beëdigde tolken en vertalers. Bij het vervullen van een rol als juridisch vertaler is het in deze situaties van belang dat er sprake is van simultaan tolken. Dit betekent dat er geen sprake is van vertraging in de communicatie. Bij gerechtelijke procedures is het uiteraard van belang dat de juridisch vertaler zich als tolk goed voorbereidt.