Wat voor verschillende advocaten zijn er en wat kunnen ze voor je doen?

verschillende-advocaten

Er zijn diverse situaties denkbaar, waarbij het inschakelen van een advocaat nodig kan zijn.

Afhankelijk van de reden kan hulp worden ingeroepen van onder anderen de volgende advocaten:

Iedere advocaat heeft een eigen werkgebied en de bijbehorende specifieke kennis.

Pro deo advocaat

Een pro deo advocaat wordt ingeschakeld als je hulp nodig hebt, maar niet over de financiële middelen voor hulp beschikt.

De advocaat van onvermogen, zoals een dergelijke advocaat ook wel wordt genoemd, wordt gesubsidieerd. Bij hulp hoef jij slechts een inkomensafhankelijke bijdrage te betalen voor de hulp die de advocaat jou biedt. Deze advocaten zijn werkzaam in alle werkvelden van juridisch recht.

Familierecht advocaat

De hulp van een familierecht advocaat kan van grote waarde zijn, bij een echtscheiding.

Los van de emoties die met een echtscheiding gepaard gaan, moeten er ook veel zaken geregeld worden. Het verdelen van de goederen en het bepalen van de bedragen voor alimentatie zijn hier enkele voorbeelden van. Zijn er kinderen betrokken bij de scheiding, dan zullen er ook afspraken moeten worden gemaakt over de zorg.

Arbeidsrecht advocaat

Conflicten op arbeidsvlak hebben verregaande consequenties. Als er bij jou sprake is van ontslag of dreiging tot ontslag, is het goed om zo snel mogelijk een advocaat hiervoor in te schakelen.Belangrijk is dat je niets tekent op je werk en zo snel mogelijk met de advocaat om de tafel gaat zitten. Naast ontslag kunnen er meerdere redenen zijn om de bijstand van een arbeidsrecht advocaat te vragen. Om situaties niet te laten escaleren, is het aan te raden om bij onenigheden een beroep te doen op een advocaat.

Strafrechtadvocaat

De advocaat die zich bezighoudt met strafrecht kan hulp bieden bij onder andere de volgende situaties:

  • mishandeling
  • heling
  • verkeersdelict
  • winkeldiefstal

Kom je in zo’n situatie terecht, laat je dan bijstaan door een strafrechtadvocaat.

Deze kan voor jou precies in kaart brengen wat jouw rechten en plichten zijn. Hiermee weet je exact wat jou te wachten staat en wat er mogelijk is.

Behalve bovenstaande advocaten zijn er ook advocaten werkzaam op het gebied van:

  • jeugdrecht
  • huurrecht
  • vreemdelingenrecht
  • letselschade

In welke situatie jij ook terecht dreigt te komen, hulp is altijd voorhanden.