Procesrecht: wat is het precies?

wat-is-bkr-registratie

Indien er tussen twee partijen een geschil ontstaat, proberen deze dat vaak onderling op te lossen. Een advocaat kan tussen de partijen onderhandelen en bemiddelen. Soms komen de partijen er samen niet uit en moet er worden geprocedeerd om gelijk te krijgen. Een procesrecht advocaat van Rechtnet kunt u begeleiden bij de stappen van een gerechtelijke procedure.

Dagvaardingsprocedure en verzoekschriftprocedure

Het burgerlijk recht kent twee soorten procedures: de dagvaardingsprocedure en de verzoekschriftprocedure. In een dagvaardingsprocedure staan de eiser en de gedaagde tegenover elkaar. De gedaagde wordt dan door de eiser gedagvaard om voor de rechtbank te verschijnen. De gedaagde ontvangt van de deurwaarder een dagvaarding waarin de eiser uiteen heeft gezet wat er wordt gevorderd en waarom hij of zij daar recht op denkt te hebben. Een procesrecht advocaat van Rechtnet kan deze dagvaarding voor u opstellen.

In een verzoekschriftprocedure spreekt men van een verzoeker en een verweerder. De verzoeker dient dan bij de rechter een verzoek in om een bepaalde beslissing te nemen. De rechter kan dit verzoek vervolgens honoreren of seponeren. Bij zaken met betrekking tot personen- en familierecht wordt vaak een verzoekschriftprocedure gestart. Een voorbeeld hiervan is een voogdijzaak.

Een advocaat inschakelen

In de meeste gevallen dient u bij een dagvaardingsprocedure te worden bijgestaan door een advocaat. De rechtbank stelt dit verplicht. De procesrecht advocaten van Rechtnet hebben veel ervaring in het voeren van een dagvaardingsprocedure. Daardoor zijn zij zeer goed in staat om de zwakke plekken van de wederpartij bloot te leggen.

De uitspraak en hoger beroep

Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter kunt u in de meeste gevallen met uw advocaat in hoger beroep gaan. In een hoger beroep wordt uw zaak opnieuw door een andere rechter bekeken. Het beroep wordt dan gegrond of ongegrond verklaard. Indien dit gegrond wordt verklaard, wordt de uitspraak van de rechter vernietigd. Een beroep kan ook gedeeltelijk gegrond worden verklaard. Een deel van de uitspraak van de rechter blijft dan in stand. Als uw beroep ongegrond wordt verklaart, is de uitspraak van de rechter onherroepelijk.

Heeft u een advocaat nodig gespecialiseerd in procesrecht? De advocaten van Rechtnet staan voor u klaar.