Wanneer heb ik recht op alimentatie?

Na een scheiding kun het zo zijn dat je recht hebt op alimentatie van je ex-partner. We onderscheiden hierin kinderalimentatie en partneralimentatie. Maar wanneer heb je recht op alimentatie? En wat zijn de regels die hieraan verbonden zijn?

Kinderalimentatie

Als er bij een scheiding minderjarige kinderen in het spel zijn, dan zijn beide ouders – ook na de scheiding – verantwoordelijk voor de (kosten van) de zorg en opvoeding van de kinderen. Als de kinderen voor het merendeel bij een ouder wonen, en deze ouder dus opdraait voor een groot deel van de kosten van de zorg en opvoeding van de kinderen, dan is de andere ouder verplicht hier een tegemoetkoming in te voorzien. Dit gebeurt in de vorm van kinderalimentatie.

De hoogte van de kinderalimentatie bepalen jullie tijdens de scheiding. De rechter zal het bedrag dat jullie overeengekomen zijn beoordelen; als het te laag is dan zal de rechter een hoger bedrag vaststellen. Kijk hier voor een tool om de kinderalimentatie te berekenen.

Partneralimentatie

Als je een huwelijk aangaat ga je een onderhoudsplicht aan ten opzichte van de ander. Dit betekent dat je verplicht bent te voorzien in elkaars levensonderhoud. Als je gaat scheiden, blijft deze onderhoudsplicht bestaan: als een van de ex-partners niet in eigen onderhoud kan voorzien, dient de ander hier in bij te dragen. Dit gebeurt in de vorm van partneralimentatie.

De hoogte van de partneralimentatie bepalen jullie, net als kinderalimentatie, tijdens de scheiding. Dit gebeurt vaak met de deskundige hulp van een bemiddelaar, mediator, advocaat of notaris. De partneralimentatie stopt na een bepaald termijn (vaak 12 jaar) of zodra de alimentatiegerechtigde een nieuwe relatie krijgt of zelf weer voldoende inkomsten genereert. Kijk hier voor een tool om de partneralimentatie te berekenen.

Wanbetalers van alimentatie

Als de alimentatieplichtige geen kinder- of partneralimentatie betaald, dan kun je aankloppen bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Hiervoor moet de situatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De betalingsachterstand bestaat langer dan 1 maand en is hoger dan €10
  • De betalingsachterstand is van de afgelopen 6 maanden
  • Het alimentatiebedrag is door de rechter getoetst/vastgesteld
  • De alimentatie heeft alle informatie om de alimentatie over te kunnen maken